Disclaimer

Nederlands

De gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid waaraan deze is gericht en kan vertrouwelijke informatie of materiaal, waarop het zwijgrecht van toepassing is, bevatten. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie of het ondernemen van actie op basis daarvan, door andere personen of eenheden dan de beoogde ontvanger, is verboden. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen van uw computer(s).
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten op basis waarvan Ingram Micro B.V. goederen of diensten van welke aard ook levert, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Ingram Micro van toepassing. De algemene voorwaarden worden u op verzoek onmiddellijk toegezonden. U kunt deze ook hier vinden.English

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
On all offers and agreements under which Ingram Micro B.V. supplies goods or services of whatever nature, the general terms and conditions from Ingram Micro B.V. exclusively apply. The general terms and conditions shall be promptly submitted to you on your request. You can also find these here.
 
Copyright © 2015 Ingram Micro