Connectivity

In moderne bedrijfsomgevingen draait alles om het uitwisselen van data: connectivity. Of dat nu gaat om data-uitwisseling vanuit, naar en tussen datacenters of om apparaten die autonoom onderling gegevens uitwisselen, alles komt uiteindelijk neer op een optimale verbinding tussen de verschillende onderdelen binnen die systemen. Het Connectivity team van Dupaco is gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van deze verbindingen, met als belangrijkste focus het op elkaar aansluiten van verschillende systemen via telecom- en datanetwerken.

De Connectivity Solution Stack van Dupaco bestaat uit drie segmenten:

  1. Datacenter Infrastructuur
  2. IoT – Internet of Things
  3. M2M – Machine 2 Machine

 

Datacenter Infrastructuur

Voor het optimaal functioneren van datacenters moeten de systemen in die datacenters voldoen aan drie voorwaarden : ononderbroken stroomvoorziening, afdoende koeling en de best denkbare databeveiliging. De belangrijkste kostenpost bij al deze facetten is stroom. Om de concurrentie voor te blijven en de kosten onder controle te houden is het juiste beheer van deze datacenters dus van essentieel belang. Alleen door continu het energieverbruik en de koeling te monitoren, de juiste planning te hanteren en daarnaast constant de ontwikkeling en inrichting in de gaten te houden kan een datacenter efficiënt worden beheerd.

De slimme en innovatieve producten van Raritan maken deze kosten inzichtelijk. Met de intelligente rack power distribution units (PDU’s) kan real-time stroom, spanning, vermogen en energieverbruik met uiterste precisie per outlet gemeten en geschakeld worden. En met sensoren, asset management producten, keyboard video mouse switches (KVM), console servers, bekabeling en datacenter infrastructure management software (DCIM) kan een competitief datacenter worden ingericht.

IoT
Internet of Things (IoT) is het verbinden van slimme apparaten met het internet om data te kunnen uitwisselen. Het IoT is dus een netwerk van intelligent communicerende objecten die leesbaar, adresseerbaar en controleerbaar zijn die bovendien gelokaliseerd kunnen worden. Dit systeem genereert een datastroom die de beheerder en gebruiker in staat stelt om sneller en beter beslissingen te nemen en kosten te besparen. Daarbij is het real-time verwerken van deze data een grote uitdaging. IoT roept echter ook vragen op over veiligheid en privacy want datastroom levert een gedetailleerd beeld op van het gedrag van de gebruiker.

M2M
Het real-time uitwisselen van data tussen een ICT-infrastructuur en een specifiek apparaat, ongeacht waar dat apparaat zich bevindt, heet Machine 2 Machine communicatie (M2M) of telemetrie. M2M realiseert, zonder menselijke tussenkomst, een overzichtelijke en efficiënte informatievoorziening waarbij op aftand en in real-time informatie kan worden uitgelezen of een actie kan worden opgestart. Het wordt onder meer gebruikt voor voertuigvolgsystemen, beveiligingsapparatuur, in de chemie- en olie-industrie, bij mobiele pin- en betaalterminals en in gebouw beheer systemen.

Ben je benieuwd naar deze oplossingen? Neem dan contact op met het Connectivity team van Dupaco via telefoonnummer 030 246 43 50 of via mail naar connectivity@dupaco.nl

 

 

XS

SM

MD

LG